ทำความรู้จัก 9 คณะที่น่าเรียน โอกาสได้งานสูง

ทำความรู้จัก 9 คณะที่น่าเรียน โอกาสได้งานสูง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆมาฝากน้อง ๆ ม. ปลายทุกคนที่กำลังเลือกคณะสาขา เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย วันนี้เรามีคณะที่น่าเรียนจบมาแล้วมีงานทำมาให้น้องๆ ได้พิจารณาและตัดสินใจเพื่อที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จะมีสาขาไหนบ้าง เราตามไปดูกันเลยค่ะ

ทำความรู้จัก 9 คณะที่น่าเรียน โอกาสได้งานสูง

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสุดฮอตในฝันตลอดกาลของน้อง ๆ หนึ่งในสายงานที่จบออกมาแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน แถมค่าตอบแทนสูงมากกก โดยเฉพาะวิศวกรในสายงานไอที ไฟฟ้า โยธา และโลจิสติกส์ อย่างเช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม 

2.คณะบริหารธุรกิจ

คณะยอดนิยมที่น้อง ๆ หลายคนอยากเข้า ด้วยความที่คณะนี้มีหลากหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้คนที่จบคณะนี้มีงานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ตายตัว อย่างเช่น งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ งานจัดซื้อ ธุรการ งานธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานบัญชี ประชาสัมพันธ์ งานบริการลูกค้า รวมทั้งเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ

ทำความรู้จัก 9 คณะที่น่าเรียน โอกาสได้งานสูง

3.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะบัญชี เป็นอีกหนึ่งสาขาการเรียนที่การันตีเลยว่าจบมามีงานทำแน่นอน เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะ คนแย่งงานเรายาก และทุกภาคส่วนธุรกิจต้องมีการทำบัญชี นอกจากนั้นยังมีสายงานที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายเช่นกัน ทั้งการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติงานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้ เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้  เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ

4.คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

อีกหนึ่งคณะที่เน้นศึกษาแบบองค์รวมของศาสตร์เกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ คณะอักษรศาสตร์จึงแบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ หลากหลาย เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เอเชียตะวันออก ส่วนมนุษยศาสตร์จะเพิ่มเข้ามาในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สารสนเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม บ้านและชุมชน

โดยอาชีพที่ทำได้ก็มีหลากหลายไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับโรงแรม นักเขียน บรรณาธิการ นักแปล นักกิจกรรม นักประวัติศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร Copywriter ติวเตอร์สอนภาษา และงานบริการทุกด้าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะที่เราแนะนำน้อง ๆ กันอยู่ตลอด เพราะเป็นสายที่เหมาะกับคนยุคดิจิทัล เป็นการเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานนี้จบมาแล้วที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างมาก  ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม โดยอาชีพที่น้อง ๆ คณะนี้ทำได้มีกว้างมากเช่นกัน อาทิ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมส์  นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักการตลาดออนไลน์ 

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสำหรับคนรักและมีฝีมือด้านศิลปะ รวมถึงการออกแบบ ด้วยการเรียนที่ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ คนเรียนคณะนี้จะมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งสายการเรียนแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบคณะนี้สามารถทำงานได้ในตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ แฟชั่นดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ มัณฑนากร ช่างภาพ นักวาดภาพประกอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง

คณะจิตวิทยา

7.คณะจิตวิทยา

คณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษา โดยนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือด้านปัญหาสุขภาพจิต สำหรับงานของน้อง ๆ ที่จบคณะนี้คือ งานฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม นักวางแผนการตลาด นักขาย นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักวิเคราะห์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจิตวิทยา งานบริการมนุษย์และสังคม ครูแนะแนว เป็นต้น

8.คณะวารสารศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน

คณะที่ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรียนเกี่ยวกับวิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ และงานทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ โดยในคณะก็สามารถแบ่งย่อยเป็นหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การแสดง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด  น้อง ๆ สามารถทำงานสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ได้ทุกสาย เช่น นักข่าว ดีเจ งานวิทยุ ฝ่ายโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์  ช่างภาพ นักการตลาด นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร Copywrite และนักแปล

9.คณะโบรานคดี

คณะโบรานคดี เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีสาขาวิชาให้เราได้เลือกเรียนกันอย่างหลากหลาย โดยจะเน้นทั้งด้านการเรียนด้านภาษาและประวัติศาสตร์เป็นหลัก

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับ ทำความรู้จัก 9 คณะที่น่าเรียน โอกาสได้งานสูง น้อง ๆทุกคน คงจะมีแพลนไว้ในใจอยู่แล้วบ้าง และนี้ก็เป็นการแนะนำแนวทางเพื่อให้น้อง ๆได้มีหลายทางเลือกในการที่จะตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่เราชอบกันนะคะ

ประโยชน์ของควินัว เป็นหนึ่งในสุดยอดธัญพืชที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ซูเปอร์ฟู้ด” หรือสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่คนรักสุขภาพหันมารับประทานกันมากมาย จะมีประโยชน์และผลข้างเคียงอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เอนเตอร์เทนลูกค้าแบบมืออาชีพ ในสังคมไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในการขายแบบ B2B (Business-to-Business) และการขายผ่านระบบตัวแทน (Dealer) เรียกคำนี้ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือการพาลูกค้าไปดินเนอร์ กินเหล้า เที่ยวกลางคืนนั่นเอง แต่เมื่อก่อนสมัยเป็นลูกจ้างนักขายสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น ลองมาอ่านกันเลย